Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistys ry (mopsi)

<<< EtusivuTutkintojen suorittaminen

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan tutkinto (TRO-tutkinto) ja psykodraamaohjaajan tutkinto suoritetaan opiskelijan omaan instituuttiin.

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan tutkinto

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan tutkinnon järjestää opiskelijan oma koulutusinstituutti.

Tutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti omaan instituuttiin viimeistään kolme viikkoa ennen tutkintopäivää. Tutkintoon ilmoittautuessa opiskelijalta edellytetään, että koulutukseen vaadittavat tunnit ja työnohjattu harjoittelu sekä teoriaopinnot esseineen on suoritettu.

Tutkintotilaisuus on ryhmäkeskusteluna tapahtuva suullinen kuulustelu. Tutkintoraatiin kuuluu kolme psykodraamakouluttajaa, joista kaksi on suorittanut TEP–tutkinnon.

Tutkintomaksu suoritetaan oman instituutin tilille ennen näytettä.

Psykodraamaohjaajan tutkinto

Kirjallinen tentti | Käytännön työnäyte | Kirjallinen lopputyö

Tutkintoon kuuluu käytännön työnäyte, tentti ja tutkielma.

Tutkinnon järjestää opiskelijan oma koulutusinstituutti.

Kirjallinen tentti:

Koulutukseen kuuluva kirjallisuus suoritetaan teoriaseminaarien yhteydessä ja kirjallisessa tentissä. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin suoraan tentaattorille. Tentti tulee suorittaa hyväksytysti ennen viimeistä ohjausnäytettä. Opiskelija suorittaa tentin omalla paikkakunnallaan ja järjestää valvojan itse. Kysymykset toimitetaan etukäteen sähkopöstitse tentin valvojalle, joka palauttaa vastaukset tentaattorille.

Tentin pituus on viisi tuntia. Tenttiaika on tenttipäivänä klo 10–14.30.

Kysymykset käsittelevät psykodraaman teoriaa, menetelmää ja soveltamista päähenkilökeskeisessä ja ryhmämuotoisessa draamassa sekä menetelmään liittyvää ryhmän käyttöä, sosiometriaa ja eettisiä kysymyksiä. Opiskelijan edellytetään tuntevan Morenon filosofista, psykologista ja sosiatrista teoriaa sekä laaja–alaisesti psykodraaman menetelmää ja näiden myöhempiä kehitelmiä. Tentissä keskitytään kaikille opiskelijoille yhteiseen ainekseen; instituutit kontrolloivat itse eri sovellusalueilla edellytettävän erityistiedon.

Kysymyksiä on neljä, joista vähintään kolmeen vastataan. Kaikkiin neljään kysymykseenkin saa siis vastata. Jokainen kysymys arvioidaan pistein 0–5. Pisteitä tulee saada vähintään 10,5. Tentaattorilta voi pyytää kopioita vanhoista kysymyksistä.

Tenttimaksu 100 euroa suoritetaan ennen tenttiä tentaattorille. Lasku lähetetään tenttiin ilmoittautumisen jälkeen. Seuraavat tenttipäivät ovat 23.3., 18.5. ja 30.11.2013. Tentaattori on Reijo Rautiainen, ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä suoraan hänelle reijo.rautiainen@elisanet.fi.

Käytännön työnäyte

Psykodraamaohjaajan tutkinnon suorittamiseen kuuluu käytännön työnäyte. Näyte voidaan antaa Mopsiin kuuluvan psykodraamakouluttajan koulutusryhmässä, erikseen järjestettävillä näyteohjauspäivillä tai muussa erikseen sovittavassa paikassa.

Koulutusryhmässä tai näyteseminaarissa annettavan käytännön työnäytteen rakenne on seuraava: opiskelijalla on aikaa ohjata ryhmää ja päähenkilötyöskentelyä 1t 45 min., sen jälkeen opiskelija tekee itsearviointia 15 min. ja raati keskustelee ohjauksesta, opiskelija kertoo itsearvioinnistaan 10 min., raati poistuu keskustelemaan opiskelijan arviosta 5–10 min, loppukeskustelu ohjaajan ja ryhmän kanssa 20–30 min. Lopuksi raati ja opiskelija keskustelevat keskenään 5–10 min.

Käytännön työnäytteessä arvioidaan:

  • Miten näytteenantaja on hoitanut tehtävään valmistautumisen (ilmoittautuminen, maksut, aikataulut, yhteydenpito näytteen järjestäjään ja mahdolliset muut käytännön asiat)

  • Tilanteeseen orientoitumista (ryhmän koostumus, koko, tavoite, aikarajat, struktuurin luominen)

  • Suhteen luomista ryhmään ja oma lämmittäytyminen

  • Ryhmän lämmittämistä (tarkoituksenmukaisuus)

  • Päähenkilön valintaa (tilanteeseen, ryhmään, päähenkilölle itselleen ja ohjaajalle sopiva)

  • Ohjaus: 1) Aloitus – aiheen tarkennus, olennaisen teeman löytäminen ja suhteen luominen päähenkilöön 2) Syventäminen ja kohtauksien rakentaminen 3) Apuhenkilöiden ohjaus 4) Lopetus

  • Tehdyn työskentelyn jäsentämistä ja arviointia: 1) Mitä tapahtui 2) Mikä oli olennaista 3) Tekniikoiden tarkoituksenmukainen käyttö 4) Työskentelyn hyödyllisyys päähenkilölle 5) Ryhmän ohjaaminen työskentelyn aikana

  • Palautteen vastaanottamisen kykyä (kestää työskentelyynsä liittyvää pohdintaa)

  • Itsearviontia (työskentelyn vahvuuksien ja heikkouksien näkeminen sekä mahdollisten vaihtoehtojen tuottaminen)

Käytännön työnäyte annetaan, kun kaikki muut opinnot on suoritettu ja kouluttajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen opiskelija arvioi saavuttaneensa vaadittavat taidot. Näytteen vastaanottaa kahden psykodraamakouluttajan muodostama raati. Jos raati hyväksyy työnäytteen, opiskelija valmistuu psykodraamaohjaajaksi. Jos näyte hylätään, tulee opiskelijan keskustella asiasta pääkouluttajansa kanssa ja sopia jatkotoimenpiteistä.

Työnäytteen maksu suoritetaan oman instituutin tilille ennen näytettä. Maksun suuruuden määrittelee oma instituutti.

Päättötyö (tutkielma):

Opiskelija valitsee päättötyönsä ohjaajaksi oman instituutin kouluttajan, jonka kanssa sovitaan yksilöllinen ohjaus. Päättötyö jätetään sen ohjanneelle kouluttajalle viimeistään kolme viikkoa ennen toista ohjausnäytettä. Päättötyön lukee myös tämän jälkeen toinen kouluttaja. Päättötyön tekoa voidaan tukea esim. seminaarein.

Päättötyön ohjaamiseen ja tarkastamiseen liittyvät maksut sovitaan suoraan oman instituutin kanssa.

Päättötyön tulee olla reflektoiva työ, jossa opiskelija osoittaa kykynsä pohtia, eritellä ja ilmaista psykodraamaan ja omaan ohjaajatyöhönsä liittyvää ajattelua psykodraamateorian avulla. Sen aihe sovitaan pääkouluttajan kanssa. Päättötyön pituus on pääsääntöisesti vähintään 20 sivua. Esittämistapa voi olla muukin kuin kirjallinen. Jos päättötyönä käytetään muuhun tarkoitukseen laadittua työtä, siihen liitetään päättötyössä vaadittavat osat.


Sivun alkuun<–– etusivulle